Menu
סיפורים מהרכבת

סיפורים מהרכבת

סיפורים מהרכבת ושורה נוספת – Extra Bold פבר 23, 2014 | חדשות, חדשות כלליות מוזה והשראה ליצירה הן עניין חמקמק במיוחד, תוסיפו על כך את הקושי להתרכז כיום בעידן הדיגיטלי הממוחשב כשמסביבך קופצות התראות ומסכים מרצדים מדי שניה ותגלו כי קשה ליוצרים כיום למצוא חלל ומקום...