Menu
יצאנו לכתוב

יצאנו לכתוב

יצאנו לכתוב 25 נערים ונערות, 14 מפגשים, וסדנת כתיבה אחת עם דן תורן ומאיר גולדברג ספט 1, 2015 | חדשות, חדשות כלליות במסגרת תכנית העשרה ומצוינות לנוער שעיריית תל- אביב יוזמת מזה 3 שנים, נולד שיתוף פעולה ייחודי בין סדנת הכתיבה של דן תורן ומאיר גולדברג, אקו"ם ובית...