Menu
הוכרזו שמות הזוכים בפרס אקו"ם בתחום הזמר העברי לשנת 2021/22

הוכרזו שמות הזוכים בפרס אקו"ם בתחום הזמר העברי לשנת 2021/22

  פרס אקו"ם לשנת תשפ"ב 2021/22 בתחום המוזיקה הקונצרטית, הספרות והשירה אקו"ם, האגודה הישראלית השומרת על זכויות היוצרים מפרסמת היום את שמות הזוכים בפרס אקו"ם לשנת תשפ"ב 2021/22 בתחומי המוזיקה הקונצרטית, הספרות והשירה.     בין...