Menu
תחרות פרס אקו"ם בתחומי הספרות השירה והמוסיקה הקונצרטית

תחרות פרס אקו"ם בתחומי הספרות השירה והמוסיקה הקונצרטית

תחרות פרס אקו"ם בתחומי הספרות השירה והמוסיקה הקונצרטית ושורה נוספת – Extra Bold ינו 5, 2016 | חדשות, עדכונים, פרס אקו"ם אנו מבקשים להודות לכל מי שטרח ושלח חומרים לתחרות פרסי אקו"ם בתחומי הספרות, השירה והמוסיקה הקונצרטית. וועדות השיפוט סיימו את...
הוכרזו שמות הזוכים בפרס אקו"ם בתחום הזמר העברי לשנת 2014

הוכרזו שמות הזוכים בפרס אקו"ם בתחום הזמר העברי לשנת 2014

הוכרזו שמות הזוכים בפרס אקו"ם בתחום הזמר העברי לשנת 2014 ושורה נוספת – Extra Bold פבר 16, 2015 | חדשות, פרס אקו"ם טקס הענקת הפרסים לזוכים בתחום הזמר העברי לשנת 2014 יתקיים ביום ג', 10 במרץ בבית החייל. השנה יוענקו פרסים על מפעלי חיים למחברת חנה גולדברג...
"פרס ראשון הוא כמו אהבה ראשונה"

"פרס ראשון הוא כמו אהבה ראשונה"

"פרס ראשון הוא כמו אהבה ראשונה" ושורה נוספת – Extra Bold פבר 14, 2015 | חדשות, פרס אקו"ם "הצורך בהכרה פוגע באיכות החיים ופוגע באיכות היצירה, לכן אני מודה כפליים לאקו"ם, על קבלת הפרס בעיתוי קיומי בו אני חווה שמחה שלא משועבדת להכרה"...
הוכרזו שמות הזוכים בפרס אקו"ם בתחום הזמר העברי לשנת 2014

הוכרזו שמות הזוכים בפרס אקו"ם בתחום המוסיקה הקונצרטית והספרות לשנת 2014

הוכרזו שמות הזוכים בפרס אקו"ם בתחום המוסיקה הקונצרטית והספרות לשנת 2014 ושורה נוספת – Extra Bold פבר 2, 2015 | חדשות, פרס אקו"ם טקס הענקת הפרסים לזוכים בתחומי המוזיקה הקונצרטית והספרות יתקיים ביום ב' , 9 בפברואר , בבית היוצר של אקו"ם, בהשתתפות...
הוכרזו שמות הזוכים בפרס אקו"ם בתחום הזמר העברי לשנת 2014

פרס אקו"ם לשנת 2014 – הודעות נמסרו לזוכים

תודה לכל המשתתפים בתחרות פרסי אקו"ם לשנת 2014. ועדות השיפוט סיימו את עבודתן והודעות נמסרו לזוכים. בהמשך יפורסמו רשימות הזוכים. טקס פרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הקונצרטית והספרות יתקיים ב 9.2.15 ובהמשך תשלח הזמנה. מועד טקס פרסי אקו"ם בתחום המוסיקה...