Menu
הזוכים בפרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הפופולרית

הזוכים בפרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הפופולרית

הזוכים בפרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הפופולרית ושורה נוספת – Extra Bold ינו 27, 2013 | חדשות, פרס אקו"ם אקו"ם, האגודה השומרת על זכויות היוצרים, תקיים זו השנה ה 55 את טקס פרסי אקו"ם ליוצרים, אשר הפך במהלך השנים לאירוע היוקרתי והמוערך בתחום התרבות....
הזוכים בפרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הפופולרית

הזוכים בפרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הקונצרטית והספרות

הזוכים בפרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הקונצרטית והספרות ושורה נוספת – Extra Bold ינו 7, 2013 | חדשות, פרס אקו"ם אקו"ם, האגודה השומרת על זכויות היוצרים, תקיים זו השנה ה 55 את טקס פרסי אקו"ם ליוצרים, אשר הפך במהלך השנים לאירוע היוקרתי והמוערך בתחום...
הזוכים בפרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הפופולרית

טקס פרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הפופולרית

טקס פרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הפופולרית "גדולה היא דבר שקשה מאד להגדיר אותו אבל כשהיא מתקרבת אלינו אנחנו מיד מזהים אותה" צרויה להב מגישה ליהודה פוליקר פרס על מפעל חיים למלחין בתחום הזמר העברי אפר 5, 2012 | חדשות, פרס אקו"ם חלקו השני של טקס פרסי...
הזוכים בפרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הפופולרית

שמות הזוכים במוסיקה הפופולארית

שמות הזוכים במוסיקה הפופולארית פרסי מפעל חיים- ליהודה פוליקר וצרויה להב זוכים נוספים: מוניקה סקס, נתן גושן, דודו טסה, ניר מיימון ועוד… מרץ 6, 2012 | חדשות, פרס אקו"ם טקס הענקת פרסי אקו"ם יתקיים ביום רביעי,4.4.12 , במוזיאון ארץ ישראל, ת"א מנחה:...
הזוכים בפרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הפופולרית

טקס פרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הקונצרטית והספרות

טקס פרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הקונצרטית והספרות "שום ספר, שיהיה הגדול ביותר, ללא הקורא הוא עדיין סתם נייר. ואני קיים כסופר רק בזכות הקוראים" סמי מיכאל מקבל פרס על מפעל חיים לסופר פבר 19, 2012 | חדשות, פרס אקו"ם חלקו הראשון של טקס פרסי אקו"ם...
הזוכים בפרסי אקו"ם בתחום המוסיקה הפופולרית

הוכרזו שמות הזוכים בפרס אקו"ם

הוכרזו שמות הזוכים בפרס אקו"ם ואלו שמות הזוכים בפרס אקו"ם בתחום המוסיקה הקונצרטית הסיפורת והשירה ינו 30, 2012 | חדשות, פרס אקו"ם תחרות פרסי אקו"ם הגיעה אל קו הסיום… חברי וועדות השיפוט כולן כבר ישבו, דנו ובחרו את הזוכים בפרסים השונים. הודעות...